הקליטה לדורות

מזמינים אתכם לבוא להתרשם ולקבל ייעוץ.

הקליטה לדורות

  • באמצעות פנייה של משרד הבריאות (קוד סיעודי)
  • באופן פרטי עד לסידור דרך משרד הבריאות
  • באופן פרטי
  •  באמצעות משרד הביטחון (למשפחות המוכרות על ידו)
  • באמצעות חברות הביטוח
  • על בסיס יומי (נופשון)

להורדת טפסים לחצו כאן