משפחות יקרות

כשבעורפנו נושפים העצבות והזיכרון מביטים אנו קדימה אל היום שלמחרת חוזרים אל שגרת יומנו וממשיכים בעשייה.

בת שחוק עולה אט אט על שפתותינו וחיוך רחב ממלא את הלבבות לקראת יום ירושלים וחג השבועות.

ערכים כמו כבוד האדם כערך יסוד עליון, קדושת החיים, ההתנדבות, השוויון, אהבת המולדת, תרומה לזולת, אמון, סובלנות, הקשבה, צניעות, יושר וביטחון הם רק קומץ מתוך אותם ערכים חינוכיים שעטפו את השיח הציבורי על יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות והם ממשיכים להוות נדבך חשוב בבניית זהותנו כפרטים בחברה הישראלית/יהודית ובעיצוב דמותנו כחברה וכעם במובן הכולל. הערכים, הם הכוח המניע המשפיע על האופן בו אנו מתנהגים ופועלים.

אמרו חז"ל : האדם, חשוב שיתפתח ויטפח לא רק את לבושי נפשו – מחשבה, דיבור ומעשה אלא גם את עצם נפשו – שכלו, מידותיו וכוחות נפשו הלא הם פנימיותנו.