DSCF9231

משפחות יקרות

"כרעם ביום בהיר" – כך נפל עלינו השינוי במזג האוויר באמצע חודש מאי, אירוע בלתי  צפוי מבחינת העיתוי והתוכן.

הפתעה.

ההפתעה נחשבת לאחד המצבים הרגשיים הבסיסיים. העיניים מתרחבות, הגבות מורמות, קמטים נוצרים במצח והפה נשאר פעור. תחושת ההפתעה נמשכת לאורך זמן קצר מאוד, לא יותר מחלקיק השנייה והיא הופכת בדרך כלל לתחושת פחד או שמחה.

בקרב הקשישים שחושיהם אינם חדים כשהיו בעבר, תחושת ההפתעה מתורגמת לרוב לתחושת פחד.

כדי להימנע ממצבי הפתעה שכאלו אנו משתדלים להפנות את תשומת ליבו של הקשיש אלינו כמטפלים בטרם אנו פועלים איתו ועבורו.

יצירת קשר על ידי מבט מלווה, מגע עדין ואמירה מכוונת יוצרת אצל הקשיש הכנה לקראת העומד לקרות ואז הציפייה תופסת את מקום ההפתעה.

אנו מזמינים אתכם להיות לנו שותפי עשייה ובעת ביקורכם,  אצל היקר לכם מכל,  נסו גם אתם.

בברכת חודש נעים,

הנהלת "דורות בנגב"

יוני, 2013